Idag skriver varje hundförare ett enskilt kontrakt med Polismyndigheten. Att ersätta dessa med kollektivavtal skulle bland annat göra det lättare för hundföraren om det uppstår en tvist om avtalet. Frågan har aktualiserats sedan Polismyndigheten föreslagit ändrade villkor som väckt kritik.

Polistidningens artikel om avtal för hundförare.