Förbättrad olycksfallsförsäkring vid polisingripande

Under ett polisingripande finns det situationer där man som polis medvetet utför en handling som riskerar att leda till en kroppsskada. Exempel kan vara att forcera en dörr, slå sönder en bilruta med mera. Normalt sett täcks inte denna typ av skador i en olycksfallsförsäkring eftersom de inte är plötsliga och oförutsedda. Vid förhandling med vårt försäkringsbolag har vi fått gehör för att även dessa skador ska omfattas. Förbättringen innebär ett unikt skydd som är särskilt anpassat för vår yrkesroll.
Denna förbättring gäller endast medlemmar under polisingripande.

Observera att Polisförbundets olycksfallsförsäkring gäller dygnet runt men den är ett komplement till den arbetsskadeförsäkring som ingår i kollektivavtalet. En olycksfallsförsäkring kan inte täcka allt våra medlemmar riskerar att råka ut för i tjänsten, men genom att göra den bättre så ökar vi våra medlemmars trygghet om de råkar ut för en skada.

Nu lägre sakförsäkringspremie för medlemmar med skyddade personuppgifter

En konsekvens av att få skyddade personuppgifter är att man ofta får dyrare sakförsäkringspremier då den adress som schablonmässigt används vid premieberäkning ligger centralt i en storstad. Polisförbundet har i samarbete med vår samarbetspartner Gjensidige fått till en förändring av principerna för premieberäkning genom att från och med nu istället använda en mer genomsnittlig svensk adress. Resultatet blir generellt sett lägre premier än tidigare för personer med skyddade personuppgifter.
De medlemmar med skyddade personuppgifter som redan idag har tecknat sina försäkringar i Gjensidige via Polisförbundet kommer att få sina premier omräknade när den tidigare försäkringen löper ut för året, på den så kallade årsförfallodagen.

Läs mer på Polisförbundet Försäkring eller ring Polisförbundet Försäkring på telefon 08-676 97 00 (tonval 2).