Polisförbundet har jobbat målinriktat sedan flera år tillbaka för att få politiker att investera i att uppvärdera hela polisyrket. Det är vår förtjänst att det tre år i rad har funnits 360 miljoner kronor extra att lägga på högre polislöner. Det är också Polisförbundets förtjänst att satsningen på höjda polislöner fortsätter 2022–2024 med 400 miljoner tre år i rad.

− Polisyrket är ett lagarbete och hela poliskåren, oavsett funktion, måste uppvärderas för att polisyrket ska bli mer attraktivt för fler. Trots det valde Polismyndigheten att under förra året bara satsa på några poliser. De 360 miljoner kronorna skulle gå till att uppvärdera polisyrket, inte bara vissa funktioner. Problemen som uppstod förra året kommer nu inte att rättas till, säger Tomas Stjernfeldt, förste vice ordförande i Polisförbundet.

Polismyndigheten har också gått ut med ensidiga direktiv om hur lönerevisionen ska hanteras, trots att vi inte har förhandlat om detta.

− Polisförbundet har sagt ja till regionala förhandlingar om revisionen men direktiven har vi inte förhandlat om ännu. Varför Polismyndigheten valt att kommunicera ett icke förhandlat direktiv får myndigheten själva svara på. Vi återkommer efter helgerna om vi får mer besked i frågan.

Läs hela intervjun

Du som är medlem kan logga in med bank-id och ta del av en utförligare intervju med Tomas Stjernfeldt om du inte redan fått vårt nyhetsbrev. Alla nyhetsbrev finns på Mina sidor.