– Domen visar att poliser inte ska behöva utstå att bli kränkta genom att exempelvis bli spottade på när de gör sitt jobb. Nu har hovrätten visat hur man ska se på dessa kränkningar, säger Tobias Virolainen, jurist på Polisförbundet.

Bakgrunden är att en polis i Västerås blev spottad i ansikten när han och en kollega ingrep mot en man. Västerås tingsrätt dömde senare den gripne för hot mot tjänsteman, förgripelse mot tjänsteman och våldsamt motstånd men avslog kravet på kränkningsersättning från polisen som blev spottad i ansiktet.

Tingsrätten motiverade avslaget med att ”enligt praxis har poliser i sådana situationer inte tillerkänts ersättning för kränkning, eftersom det förutsätts att poliser då har en bättre mental beredskap att mötas av visst våld m.m. Kränkningen kan därför inte anses tillräckligt allvarlig”.

Svea hovrätt har resonerat annorlunda. Utifrån förarbetena till gällande lagtext har man kommit fram till att polisen utsatts för en sådan allvarlig kränkning som skadeståndslagen avser och att han därför har rätt till den yrkade ersättningen på 5000 kronor.

– Det är ett principiellt viktigt beslut. Vi har drivit det här ärendet för att visa att det finns en gräns för vad en polis ska behöv utstå i sin tjänsteutövning. I och med hovrättens dom så blir det tydligare var den gränsen ska gå, säger Tobias Virolainen.


– Polisförbundet hoppas nu att tingsrätterna tar till sig av Hovrättens budskap och i framtiden följer denna praxis, säger han.


(Domen kan fortfarande överklagas.)