− Vi säger nej för att myndighetens slutbud om fördelningen av de extra lönemedlen inte kommer att leda till en uppvärdering av hela poliskåren. Polismyndigheten har också stängt oss ute och inte gett oss tillräckligt med inflytande över fördelningen, säger Lena Nitz, Polisförbundets ordförande.

Läs mer på Avtalssidan