Debattartikeln i Svenska dagbladet konstaterar att polisutbildningen varit föremål för två statliga utredningar inom loppet av mindre än tio år, som båda landat i samma slutsats: att polisutbildningen ska bli en treårig högskoleutbildning som leder till en formell yrkesexamen, precis som högskoleutbildningarna till exempelvis sjuksköterska, lärare, förskolelärare och officerare.

Men trots att två gediget genomförda statliga utredningar landat i samma förslag på hur polisutbildningen bör utvecklas och förbättras, och trots att förslagen vunnit gehör från remissinstanserna, har de inte omvandlats till politiska beslut och handling. 

Vi anser att nuvarande ordning är ohållbar på sikt och vill därför:

  • Att polisutbildningen vårterminen 2025 görs om till en 3-årig högskoleutbildning om 180 högskolepoäng.
  • Att utbildningen leder till en yrkesexamen med yrkeslegitimation.
  • Att medel tillskjuts så att lärosätena framöver ska kunna erbjuda poliser relevanta kurser och program för fortsatta studier.
  • Att det avsätts särskilda forskningsmedel för praktiknära polisforskning till vilken poliser har tillträde efter fortsatta studier på avancerad nivå.