– Angreppet mot polishuset i Eskilstuna är oacceptabelt och helt förkastlig. En attack mot polisen är i förlängningen en attack mot vår demokrati – poliser jobbar hårt för att hjälpa, skydda och ställa till rätta och för att öka tryggheten i samhället, säger Lena Nitz, Polisförbundets ordförande.

– Det är mycket allvarligt att det finns personer som inte drar sig för att ge sig på poliser på det här sättet. Hoten mot polisen har ökat och medlemmarna upplever att våldet har blivit grövre, säger hon.

– Att människor får sina ägodelar förstörda är allvarligt. Den här typen av brottslighet där man sätter eld på bilar och husvagnar påverkar tryggheten i ett område. Fler aktörer i samhället behöver samverka för att ta ett krafttag mot våldet.