I förra veckan kom beskedet att bara 651 personer klarat antagningskraven och erbjudits plats på vårens polisutbildning. Det innebär att för nionde terminen i rad står platser tomma på polisutbildningen.

För unga som ska utbilda sig är det viktigt att utbildningen leder till en examen. Trots att polisutbildningen ges på högskolor och universitet och pågår i 2,5 år så är det inte alla som får akademiska poäng. Polisutbildningen väljs därför bort idag av många som skulle klara kraven, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz

 Det innebär att vi går miste om personer som skulle kunna bli våra framtida kollegor. Om utbildningen förändras skulle både statusen på polisyrket öka och fler med rätt kompetens söka till utbildningarna, säger Lena Nitz.

I samma undersökning svarade sju av tio att de tror att de kommer att prova på flera olika yrken under sitt arbetsliv.

Det är få som utbildar sig för ett yrke som de har resten av livet. I det perspektivet riskerar dagens polisutbildning att ses som en yrkesmässig återvändsgränd. Förutom en längre utbildning måste därför tillgången till vidareutbildning för poliser öka och utvecklingsvägarna inom Polismyndigheten bli fler, säger Lena Nitz.

Polisförbundet vill:

  • Att polisutbildningen görs om till en 3-årig högskoleutbildning om 180 högskolepoäng med start vårterminen 2025.
  • Att utbildningen leder till en yrkesexamen med yrkeslegitimation.
  • Att lärosätena får ökad budget framöver för att kunna erbjuda poliser relevanta kurser och program för fortsatta studier.

Läs debattartikel i GP