Förberedelserna för avtalsförhandlingar har kommit igång. Som ett led i detta har Polisförbundet och Polismyndigheten kommit överens om att det blir två lönerevisioner i avtalsperioden 2020-2023. Dessutom kommer ett engångsbelopp att betalas ut för att kompensera för att lönerevisionen 2020 slås ihop med revisionen 2021. För en heltidsarbetande kommer beloppet ligga på 24 procent av den individuella lönen. Målet är att pengarna ska betalas ut senast till midsommar.

Därmed är vi nu ett steg närmare att börja förhandla om innehållet i ett nytt avtal för poliser.

− Nu har vi satt spelreglerna för kommande avtalsförhandlingar och det ser bra ut, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz. Vad den totala lönerevisionen blir vet först när vi har förhandlat klart. Dessutom återstår det att komma överens om de särskilda lönemedlen på 360 miljoner kronor som finns avsatta i Polismyndighetens budget för i år.

− Vi arbetar nu med att ta fram övriga yrkanden och kommer att presentera dem i februari – mars. Parallellt arbetar vi också med systemet för Karriär- och utvecklingsvägar, KUV, och säkerställer att det blir en väl fungerande lönestruktur för de olika utvecklingskliven, säger Niklas Simson, Polisförbundets förhandlingschef.