För dig som är född 1987 eller tidigare och:

  • är föräldraledig mer än 18 månader,
  • är ledig med tillfällig föräldrapenning (VAB),
  • är ledig med graviditetspenning från Försäkringskassan.

Då kommer lika mycket pengar att betalas in till din pension som om du hade jobbat. Samma regler gäller sedan tidigare för de första 18 månaderna efter att barnet är fött.

  • valt löneväxling genom en enskild överenskommelse med din arbetsgivare.

Då kommer inte din vanliga inbetalning till tjänstepensionen att påverkas.

För dig som är född 1988 eller senare och:

  • valt löneväxling. Dessa pengar kommer framöver att placeras på ett sätt som ger dig större möjlighet att välja hur och när de senare ska tas ut.

De nya reglerna beskrivs mer ingående här på OFRs webbplats.