Den nationella trygghetsundersökningen visar att förtroendet för polisen har ökat från 42 procent till 52 procent mellan 2017–2019. Men trygghetsundersökningen visar också att fler uppger att de har utsatts för brott och att nästan varannan ung kvinna uppger att de tagit en annan väg på grund av oro för brott.

– Möjligheten att kunna röra sig fritt i samhället utan att känna oro för att utsättas för brott är ett mått på ett samhälles välfärd. Det är därför oroande att nästan varannan ung kvinna har tagit en annan väg på grund av oro. Det är tydlig en signal vi måste ta på allvar, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

 Att fler uppger att de har utsatts för brott är också mycket oroande. Ska vi på allvar vända den utvecklingen krävs att hela samhället mobiliserar i det brottsförebyggande arbetet, säger Lena Nitz.

Förtroendet för polisen har ökat (Brå:s webbplats)