Polisförbundet har nu tillsammans med Finlands Polisorganisationers Förbund undertecknat ett ställningstagande angående den mellanstatliga överenskommelsen om polisiärt samarbete i gränsområdet.

Fackförbunden menar att  samarbetet enligt den nya överenskommelsen skiljer sig märkbart från det nuvarande samarbetet. Ett antal viktiga frågor angående ledning och ansvar i samband med den praktiska verksamheten samt frågor som rör utbildning, kompetens, rättssäkerhet och arbetsmiljö förblir otydliga i överenskommelsen.