Om du är en av dem, kommer du att få en utbetalningsavi. På avin, som skickas ut under vecka 50, står det att det avser återbäring och att den kommer från Folksam. Folksam har tagit över försäkringarna efter Förenade Liv, som upphört som bolag. Eftersom Förenade Liv inte var vinstdrivande gick överskottet tillbaka till dem som tecknat försäkringarna. Om du inte fått någon återbäring beror det på att du inte haft de frivilliga liv- eller sjukförsäkringarna under perioden 2003–2013.