För att få en långsiktigt effektiv polis som ligger i framkant krävs det politiska beslut. Vi behöver ta ett antal steg för att reformera utbildningen.

Polisförbundets förslag i korthet

1. Utveckla polisvetenskap som eget ämne

Det som i dag heter ”polisiärt arbete” behöver utvecklas till ämnet polisvetenskap och bli den akademiska grund som polisutbildningen vilar på. Polisvetenskapen ska vara ett eget forskningsämne.

2. Inrätta ett polisforskningsinstitut

Staten bör inrätta ett institut för att finansiera den polisnära forskningen så att poliser kan forska på yrkets metoder och arbetssätt – med syfte att stödja utvecklingen av polisens resultat.

3. Gör polisutbildningen till en högskoleutbildning

För att klara polisyrkets och samhällsutvecklingens krav behövs ett kritiskt tänkande och en analytisk förmåga. En högskoleutbildning innebär en kvalitetssäkring av utbildningen och en högskoleexamen på grundnivå öppnar möjligheten till fördjupade studier på avancerad nivå för den som vill fördjupa och specialisera sig.

4. Ge poliser akademisk fortbildning

Satsa på akademisk fortbildning för att hålla jämna steg med samhällsutvecklingen, utveckla enskilda polisers kompetens och bidra till en lärande polisorganisation.

Debattartikel i Dagens Nyheter 2018-08-17