Polisförbundet har tillsammans med Polismyndigheten och övriga arbetstagarorganisationer (ATO) kommit överens om att teckna om instruktörs – och handledaravtalet. Vissa justeringar av texten i avtalet har skett men i stort är det samma innehåll.

2018 tecknade Polismyndigheten och arbetstagarorganisationerna kollektivavtal om tillägg till utbildare, instruktörer och handledare. Bakgrunden till avtalet var den stora omställningsfas Polismyndigheten precis påbörjat med målsättningen att öka antalet anställda med 10.000 fram till 2024. Behovet av såväl utbildare som aspirantinstruktörer och aspiranthandledare är stor, och parterna är därför överens om att fortsätta stimulera utvecklingen.

Avtalet börjar gälla 1 maj 2021, vilket innebär att nuvarande avtal förlängs till 30 april 2021. Avtalet är tidsbegränsat och gäller fram till mars 2022.