– Vi har fått en välkommen höjning av lönerna till livvakter och spanare. Men det får inte stanna där. Det är oerhört viktigt att löneutvecklingen håller samma takt som inom Polismyndigheten om vi ska klara kompetensförsörjningen framöver. Det är därför ett av våra viktigaste krav i förhandlingarna, säger Mikael Sjöstedt, Polisförbundets ordförande för Säkerhetspolisen

Polisförbundet yrkar dessutom bland annat på att:

  • Poliser som tar på sig uppdrag utöver vad som förväntas i deras funktion premieras (tidsbegränsade lönetillägg med nivåer för handledar- och instruktörstillägg).
  • Kläder och utrustning som utgör en konsekvens av den verksamhet som bedrivs (spanare) ska bekostas av arbetsgivaren.
  • Ersättningen för förrättningstillägg höjs.
  • Ersättningsvillkoren vid utlandstjänstgöring ses över och kompletteras med höjda ersättningar vid särskilt riskfyllda miljöer/påfrestande levnadsförhållanden.
  • Förutsättningarna att träffa enskilda överenskommelser om möjligheten att växla semester, lön och en högre avsättning till pension, ses över.
  • Användandet av tidsbegränsade anställningar ska minska eller upphöra.
  • OB-ersättningen betalas ut vid fler tidpunkter än i dag.