– Skjutningen och dess dödliga utgång är en fruktansvärd händelse, främst för familjen som förlorade sin son, men också för de kollegor som avlossade sina vapen mot vad de trodde var en person med ett riktigt vapen. Det är bra att det här får en rättslig prövning och att det nu kommer att avgöras i domstol om det skett något brott i samband med händelsen eller inte.