Försvarsberedningen har presenterat sin slutrapport till regeringen. Rapporten kommer att vara utgångspunkt för regeringens kommande inriktning för försvarspolitiken.

− Försvarsberedningen har genomfört ett gediget analysarbete av den yttre hotbilden och vilka konsekvenser den får för den svenska försvars- och säkerhetspolitiken. Vi behöver ett lika gediget underlag som ser över den inre säkerheten, säger Lena Nitz, Polisförbundets ordförande och hon uppmanar regeringen att skyndsamt tillsätta en varaktig beredning för att hantera frågor inom rättsväsendet.

− Även om försvarsberedningen inte har enats om finansieringen så har regeringen nu ett ordentligt underlag för sitt fortsatta arbete, säger hon.

Polisförbundet är kritiska till Försvarsberedningens förslag att återinrätta beredskapspolisen.

− Att ge personer utan rätt kompetens och utbildning polisiära våldsbefogenheter och sedan använda dem i situationer där det kan bli nödvändigt att använda våld tycker vi är fel väg att gå. 

− Göteborgskommitténs utvärdering av kravallerna vid EU-toppmötet i Göteborg 2001 visade bland annat att svensk polis var dåligt samtränade. Efter det utvecklades ett nytt taktiskt koncept som polisen sedan dess använder och tränas i kontinuerligt. Jag har svårt att se att den kontinuiteten skulle kunna skapas med beredskapspoliser.

Den beredskapspolis som tidigare fanns hade fem veckors utbildning och ett annat yrke till vardags. De fick samma befogenheter och skyldigheter som en utbildad polis.