– Men polisen kommer inte ensamt att klara av detta. Hela samhället måste agera, säger Lena Nitz, Polisförbundets ordförande. 

Narkotikahandeln är roten till många av de problem som poliser möter dagligen. Polisen måste därför få ökade möjligheter att arbeta med förebyggande åtgärder, samtidigt som hela samhälles måste hjälp till i kampen mot narkotikan.

– I polisbristens spår får ofta det förebyggande arbetet stryka på foten. Vi måste istället få bättre möjligheter att förhindra att brotten sker. Det krävs fler poliser, men det krävs även en bättre samverkan mellan polis, socialtjänst, skola och andra myndigheter, säger Lena Nitz.

 

– I dag tolkas det brottsförebyggande uppdraget olika beroende på kommun, vilket är olyckligt. Vi vill därför se en tydligare statlig styrning av det förebyggande arbetet. Det är viktigt att detta kommer med i framtagande av regeringens nya strategi för att bekämpa narkotikan.