Nu kan du som är medlem i Polisförbundet och har skrivit en kandidatuppsats i polisiärt arbete ansöka om att få kostnaden betald för att medverka på ” The European Conference of Law Enforcement & Public health (LEPH2023)”.

Konferensen kommer att hållas i Umeå 21-24 maj och medverkar gör representanter från både akademin och praktiken. Det kommer talare från bland annat universiteten, polisen, socialtjänsten och regioner.

Har du skrivit en uppsats inom kandidatprogrammet polisiärt arbete och som ligger inom konferensens teman https://leph2023umea.com/themes kan du ansöka för att få konferensavgiften betald. Vid behov står Polisförbundet även för resa och boende.

Skicka din ansökan med bifogad abstract till polisforbundet@polisforbundet.se och märk din ansökan med LEPH2023 senast den 22 november.. Glöm inte att skriva din mejl och ditt telefonnummer i ansökan.

Blir du antagen till konferens kommer du att bli ombedd att göra en presentation på engelska av din uppsats under cirka 20 minuter.

Läs mer om konferensen på LEPH 2023 (leph2023umea.com)

Har du frågor kontakta Jonas Hansson på jonas.hansson@umu.se