Polisförbundets styrelse har tagit ett inriktningsbeslut om att årets kongress ska genomföras digitalt i höst. Därmed avbokas Scandic Infra City där kongressen skulle hållas. 

Att man nu väljer att ha en digital kongress beror på den rådande coronapandemin och den osäkerhet som finns i nuläget om den fortsatta spridningen.

− Polisförbundet som facklig organisation har ett samhällsansvar och vi vill naturligtvis på alla sätt förhindra smitta. Därför fortsätter vi att noga följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Beslutet kan komma att omprövas beroende på hur utvecklingen blir, säger Lena Nitz, Polisförbundets ordförande.

Vi återkommer med information om datum och program.