Skatteverket har gjort en översyn av avdragsrätt och schablonbelopp för tjänstehundar med anledning av det nya kollektivavtalet för hundförare inom Polismyndigheten. Skatteverket bedömer att avdrag kan medges med ett schablonbelopp per månad som motsvarar fyra procent av prisbasbeloppet för beskattningsåret i fråga. Det innebär ett avdrag per månad om 1 904 kronor (fyra procent av 47 600 kronor) för beskattningsåret 2021. Denna nivå är i linje med de schabloner som har tillämpats fram till och med 2020.

Schablonen ska anses täcka kostnader för:

  • hundens foder
  • försäkring
  • löpande skötsel och vård såsom vaccinationer, träning och dressyr
  • förslitning i bostad och privat bil
  • samt kostnader för att tillhandahålla nödvändig utrustning i hemmet.

Om någon anser att det finns grund för  avdrag med ett högre belopp än schablonen, ska hundföraren kunna visa att de avdragsgilla kostnaderna för hunden sammantaget överstiger schablonen.

Detta innebär för hundförarkollektivet att den skattefria delen i avtalet blir 1904 kr och det överskjutande beloppet 1343 kr i nuvarande avtalslösning kommer att beskattas från och med mars månads löneutbetalning och att beslutet från Skatteverket gäller från och med den 1 januari 2021.

− Polisförbundet har lagt förslag till Polismyndigheten om hur avtalet skulle kunna justeras för att detta ställningstagande från Skatteverket inte ska få en negativ effekt för de som berörs. Men vi har ännu inte fått respons från Polismyndigheten på förslaget i sin helhet, säger Malin Thor, ombudsman på Polisförbundet.