Presidiet

Förbundsordförande Lena Nitz, förbundsregion Stockholm 
1:e vice förbundsordförande Tomas Stjernfeldt, förbundsregion Syd 
2:e vice förbundsordförande Anna Nellberg Dennis, förbundsregion Mitt

Ledamöter

Stefan Eklund, förbundsregion Stockholm
Anna Ramsten, förbundsregion Mitt
Mats Lundberg, förbundsregion Väst
Christian Bjerne, förbundsregion Öst
Mikael Sjöstedt, förbundsregion Rikspolisen
Sophia Willander, förbundsregion Syd
Mats Hjelmgren, förbundsregion Nationella avdelningen
Patrik Danielsson, förbundsregion Bergslagen