Från den 1 januari 2019 höjs medlemsavgiften för yrkesverksamma med 18 kronor. Du betalar därefter 375 kronor i månaden för tryggheten att få hjälp om något händer. För aspiranter blir månadsavgiften 220 kronor. Utöver detta tar din förbundsregion ut en mindre medlemsavgift. I medlemsavgiften ingår även en försäkring. Polisförbundets kongress beslutar om den del av medlemsavgiften som inte utgörs av en försäkringspremie.

Medlemsavgiften och vad som ingår