Riksdagen har antagit oppositionens budget, en budget som satsar 400 miljoner kronor på höjda polislöner. Satsningen är dock villkorad och riktad för uppvärdering av poliser främst i yttre tjänst.

− En fortsatt löneuppvärdering är välkommen. Ska vi bli tillräckligt många poliser som klarar av att möta samhällsutmaningarna så är lönesättningarna oerhört viktiga. Men politikernas vilja att styra vilka poliser och vilka funktioner som ska uppvärderas är djupt problematisk. Det riskerar att sätta den svenska modellen ur spel, där arbetsmarknadens parter kommer överens. Uppvärderingen av polisyrket måste gälla hela poliskåren, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.