– Vi är nöjda med att tilläggen återinförs, dessutom till högre nivåer, och att pengarna till detta tas utanför lönerevisionen, säger förhandlingschef Niklas Simson.

Det nya avtalet gäller från den 1 april 2018. Det blir därför betydande summor som betalas ut retroaktivt i mars–april 2019 för dem som varit instruktörer, handledare och utbildare under året.

Så blir de nya tilläggen i korthet 

Instruktörer och handledare får 200 kronor för arbetspass med minst 4 timmars handledning eller 100 kronor för minst 1 timmes handledning, dock max 3 000 kronor per månad. Instruktörer och handledare är dels dels de som instruerar och handleder aspiranter,  dels de som handleder andra nya arbetstagare mot att självständigt kunna lösa sina uppgifter (utöver sedvanlig arbetsplatsintroduktion).

Utbildare får 200 kronor för arbetspass där minst 4 timmar använts till utbildning eller 100kr om minst 1 timme använts till utbildning. Utbildare är de som tillfälligt håller utbildning som är beslutad och anordnad av Polismyndigheten. I denna kategori ingår också den som har tillfälligt uppdrag som lärare och instruktör.

Så finansieras de nya tilläggen

För Polisförbundet har det varit viktigt att tilläggen inte ska stå i vägen för polisernas framtida löneökningar. Så blir det inte heller, eftersom kostnaderna tas från pengar som avsatts till omställning. Det vanliga är att omställningsmedel används vid neddragningar då anställda sägs upp. I det här fallet är det tvärt om så att Polismyndigheten ska öka antalet anställda med 10 000 fram till 2024.

 

Frågor och svar

Omfattas PolKon-instruktörer av detta avtal?

De kan omfattas av avtalet. Det beror på om de har ett tidsbegränsat lönetillägg som tilldelats genom arbetsgivarbeslut med stöd av arbetsgivarventilen i det lokala avtalet om tillfälliga lönetillägg. Har de ett sådant lönetillägg kommer de inte få ersättning från det här avtalet. Har de inte ett sådant lönetillägg kommer de få ersättning från det här avtalet.

Gäller avtalet för dem som går in och undervisar bara ibland på polisutbildningen?

Många gånger har de redan fått andra tidsbegränsade tillägg för uppgiften eller blivit lönesatta för uppgiften. Annars gäller avtalet för dem.