– Minskad brottslighet kräver både fler poliser och ett väl fungerande förebyggande arbete. Här är samverkan mellan socialtjänst, polis och andra aktörer en nyckel. Vi vet också att det finns många goda exempel där socialtjänst och polis samarbetar, som kan spridas till fler områden, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

– Det förebyggande sociala arbetet behöver förstärkas och utvecklas, så att fler människor får möjlighet till ett bättre liv. Ett bra samarbete mellan socialtjänsten, elevhälsan och polisen kan vara av avgörande betydelse. Kunskaperna om det finns, men det behövs också en insikt om värdet av förebyggande arbete på den politiska nivån, säger Heike Erkers, förbundsordförande för Akademikerförbundet SSR.

De första studiebesöken sker hos socialtjänst och polisen på Framtid Stockholm i Järva och i Rosengård i Malmö. För att också knyta an till civilsamhället brottsförebyggande arbete besöks även Fryshusets verksamheter på de två orterna. Under Järvaveckan i Stockholm den 17 juni genomför förbunden ett gemensamt seminarium om brottsförebyggande arbete och hur det kan förbättras.

Kontakt:

Kristina Mäler, Polisförbundets pressekreterare, 070-294 10 30.

Cecilia Axelsson, Akademikerförbundet SRR, presschef, 070-690 44 23.