– Det är ett avtal som på ett bättre sätt ska ge tidig delaktighet och inflytande för en bättre verksamhet och arbetsmiljö, säger Niklas Simson, Polisförbundets förhandlingschef. Alla delar av organisationen har varit delaktiga i framtagandet av samverkansavtalet på olika sätt, detta i en process som startade för mer än ett år sedan.

Kommer det ett avtal även för Polismyndigheten?

– Parterna är överens om en tidplan och ett förslag till samverkansavtal ska finnas klart till 15 februari 2019. Men det är först när förslaget är klart som förbundsstyrelsen - efter förankring med regioner och medlemmar - kan avgöra om förutsättningarna är tillräckligt goda för att det i slutändan ska bli ett samverkansavtal även för Polismyndigheten.

Samverkansavtal för Säkerhetspolisen