Polisförbundets och fackförbundet ST:s nationella huvudskyddsombud lämnade igår in en begäran om åtgärder kring möjligheten att jobba hemma och att skyddsutrustningen är bristfällig, rapporterar Polistidningen. 

Skyddsombud kan göra en begäran om åtgärder kring arbetsmiljö eller arbetstider (med stöd av arbetsmiljölagen 6 kap 6 a§).

”Det generella är budskapet från polisledningen nationellt samt på regions- och avdelningsnivå att arbete ska ske på arbetsplatsen genom budskapet ”frisk på jobbet". Enligt skyddsorganisationen upplever chefer, på grund av budskapet, att det inte finns utrymme att låta folk jobba hemma, skriver Polistidningen som också tar upp att skyddsorganisationen kräver alternativ skyddsutrustning utöver skyddsmask.”

Frisk på jobbet fel budskap tycker skyddet (Polistidningen)