Den 25 augusti, på Polisens dag, bjöd vi in alla riksdagspartier och vi avslutade varje samtal med en och samma fråga. Vilka är ditt partis tre viktigaste förslag för att stärka polisyrket? Se politikernas svar här nedanför eller gå direkt till den längre sändningen från hela utfrågningen på SVT Forum.

KD - Andreas Carlson
1) Höjda polislöner
2) Skärpta straff
3) Stärka brottsförebyggande arbetet (inkluderat socialtjänst, skola, föräldrastödsprogram

M - Johan Forsell
1) Nej till sänkta intagningskrav till polisutbildningen
2) Fortsatt polislönesatsning
3) Betald polisutbildning (5-årig avräkning)

MP - Martin Marmgren
1) Bättre arbetsvillkor och arbetsmiljö
2) "Vässad" polisutbildning liksom antagningsprocess
3) Ökad arbetstillfredsställelse

L - Paulina Brandberg
1) Fortsatta polislönesatsningar
2) Fler poliser
3) Ge poliser fler och rätt verktyg

C - Malin Björk
1) Ökad synlighet av poliser i hela landet
2) Höjda polislöner
3) Stärkt polisutbildning

V- Linda Westerlund Snecker
1) Fler poliser
2) Bättre arbetsmiljö
3) Fokus på metoder som fungerar i verkligheten


 

SD - Katja Nyberg
1) Fortsatt polislönesatsning som inkluderar fler dvs poliser med erfarenhet
2) Arbetsmiljö
3) Betald polisutbildning

 S - Morgan Johansson
1) Fler poliser
2) Bättre arbetsmiljö
3) Utökade polisiära befogenheter