Med anledning av ett nytt EU-direktiv måste svenska polisens batonger bytas ut då de behöver vara 10 cm längre för att stämma överens med den nya EU-normen. Bakgrunden är krav på harmonisering inom EU av polisens utrustning. Ett allt mera förekommande gränsöverskridande polisiärt samarbete ställer nya krav på att de olika EU-ländernas polisutrustning ska vara ekvivalenta.

Kostnaden för att byta ut svenska polisens batonger kommer att uppgå till cirka 50 miljoner kronor. Bytet av batongerna skall vara klart vid utgången av 2023 enligt det nya beslutet. Med anledning av den höga kostnaden ser myndigheten över om det i stället går att förlänga befintliga batonger.

Polisförbundets ordförande Lena Nitz rasar över beslutet.
− Polissverige har viktigare saker att lägga tid och pengar på än att byta ut polisbatonger. Detta är en gigantisk felprioritering, säger Lena Nitz.

April april!