Polisers utsatthet för hot, våld och trakasserier har ökat de senaste två åren. Men det är inte bara poliserna själva som är utsatta. Det är även deras familjer. När Polisförbundet via Novus frågade 2 943 poliser om deras utsatthet för hot, våld och trakasserier kopplat till yrket uppgav 9 procent att deras yrkesval varit orsaken till att även deras familjemedlemmar drabbats.

Av fritextsvaren i undersökningen framgår tydligt att hot riktade mot familjemedlemmar är ett sätt att göra hoten mer personliga. Det är inte längre ”uniformen” eller kåren som hotas utan polisen som individ och polisens närmaste. Detta sker genom kartläggningar med syfte att få fram bostadsadress, vem polisen bor med, var barnen går i skolan och så vidare.

”Hoten har blivit tydligt inriktade mot polisers familjer. Speciellt deras barn. I mitt jobb som personsäkerhetshandläggare träffar jag oftare kollegor nu än för ett par år sen”, skriver en polis i undersökningen.

En anledning till att poliser enkelt kan kartläggas är att deras namn finns både i tjänstelegitimationen (tillsammans med personnummer) samt i anmälningar. När Polisförbundet frågar medlemmarna om vad de tycker om skyddet av deras id-uppgifter svarar närmare tre av fyra (72 procent) att de anser att skyddet är otillräckligt.

I fritextsvaren påminner många poliser om uppmärksammade dåd som skett mot poliser på deras fritid, exempelvis fallet i Västerås där en polis fick sin villa beskjuten med automateld när familjen var hemma och polisen i Uppsala som fick sin bil sprängd. Fallen sticker ut som särskilt grova men många poliser i undersökningen uttrycker oro över att den här typen av attacker ska öka.

Hot och våld

Hot och våld mot poliser har blivit vanligare de senaste två åren. Det visar en enkätundersökning som presenteras i en kommande rapport från Polisförbundet.