Nytt visuellt utseende

Polisförbundet är ett fackligt yrkesförbund som jobbar för att alla poliser i Sverige ska få de bästa förutsättningarna att göra ett bra jobb för allas trygghet. Vår vision är ”En poliskår uppskattad och respekterad av alla”. För att nå dit behöver vi vara professionella, engagerade och konstruktiva. Dessa kärnvärden ska genomsyra hela vår verksamhet och även avspeglas i vår visuella identitet.

Uppdaterad logotyp

I vår nya logotyp har eklöven fått en mer framträdande plats. Eklöven är en återkommande symbol i polisiära sammanhang som står för styrka, mod och det beständiga – precis som poliskåren.

Den blågula yin-yang-symbolen har funnits med ända sedan 1903 då Polisförbundet bildades. Den representerar balans mellan motsatserna, en strävan som sammanfattar både det polisiära och det fackliga uppdraget. I den nya logotypen lever den symboliken vidare genom eklövens formation. Formationen visar att vi även är i rörelse – att vi utvecklas i takt med tiden och med omvärlden.

Därför ändrar vi logotyp och grafisk profil

Att vi nu ändrar profil och logotyp beror på fler saker. På Polisförbundets kongress 2019 antogs en ny varumärkesplattform som ska genomsyra all vår verksamhet och kommunikation. Därför gjorde vi även en översyn av vår visuella identitet.

En annan anledning till att vi uppdaterat vår logotyp är att det helt enkelt var dags efter 20 år. Mycket har hänt i omvärlden och hur vi kommunicerar så vi behövde en logotyp som fungerar bättre i nya digitala kanaler.

Arbetsprocess med många inblandade

Arbetet har varit omfattande och föregåtts av flera undersökningar om hur Polisförbundets logotyp och profil uppfattades av olika – och för oss betydelsefulla – målgrupper. Under hela processen har en referensgrupp från Polisförbundet varit delaktig i arbetet. Medlemmar har fått komma till tals i enkätundersökningar och fokusgrupper. Slutligen var det en enig förbundsstyrelse som sa ja till Polisförbundets nya visuella identitet.

Med det samlade arbetet i ryggen är vi nu glada och stolta att kunna presentera den profil som visualiserar Polisförbundets vision: En poliskår uppskattad och respekterad av alla!

Så här använder du vår logotyp

Se alltid till att lämna en marginal av minst logotypens höjd runt om. Filerna är skapade med rätt marginaler så om man monterar in dem med exempelvis ”artboards” i Indesign så följer marginalavstånden med.

Ladda ned vår logga (png-format, storlek: 1763x883 pixlar)