Almedalsveckan

Som fackförbund är vi med under Almedalsveckan med budskapet: En bra polis för allas trygghet! Vi är där för att påminna politikerna om att det behövs satsningar på polisen under lång tid framöver.

Budskapen i Almedalen är en del av vår valsatsning där vårt fokus är att lyfta fram behovet av fler poliser för ett tryggare samhälle. Att höja polislönerna är en nödvändig samhällsinvestering.

VR-film och direktsända seminarier

Under veckan lanserar vi en VR-film som gör det möjligt för besökarna att uppleva komplexa situationer som en polis kan hamna i.

I vårt tält kommer vi också att intervjua företrädare från alla riksdagspartier.

Har du inte möjlighet att vara med i Almedalen kan du följa oss via våra direktsända seminarier och våra inlägg i sociala medier.

Polisförbundets seminarier

Integration – en polisfråga!

Polisen ska stå för trygghet, demokrati och rättssäkerhet. Poliskåren är beroende av ett högt förtroende från medborgarna för att kunna utföra sitt arbete väl. Men de nationella trygghetsundersökningarna från Brå visar att förtroendet för polisen är lägre i socioekonomiskt utsatta områden med låg integration. Den upplevda otryggheten är också högre i dessa områden. 

Hur stärker vi polisens arbete på ett sätt som bidrar till att alla människor ska kunna omfattas av våra demokratiska fri- och rättigheter?

Medverkande

 • Lena Nitz, ordförande, Polisförbundet
 • Hanif Azizi, polis och föreläsare, Polismyndigheten
 • Jerzy Sarnecki, professor emeritus i kriminologi
 • Boel Godner, kommunalråd (S), Södertälje kommun
 • Camila Salazar Atías, kriminolog och kunskapsområdeschef, Fryshuset
 • Cecilia Garme, moderator

Hot och våld mot poliser – har problemen tagits på allvar?

Sju av tio poliser upplever att utsattheten för hot och våld ökat. Det visar Polisförbundets medlemsundersökning som presenterades för ett år sedan. Därefter har en rad uppmärksammade attacker mot poliser och polisstationer ägt rum. I samtal med medlemmar, skyddsombud och huvudskyddsombud framgår det att våldet mot poliser delvis ändrat form. Utstuderade våldsyttringar uppges ha blivit vanligare. Samtidigt vet inte hälften av poliserna vilka rutiner som gäller på arbetsplatsen när de har utsatts för våld, hot eller trakasserier.

Vad har Polismyndigheten gjort för att stötta poliser som utsatts för våld och hot? Vad krävs för att minska utsattheten i yrket? 

Medverkande

 • Anna Nellberg Dennis, förste vice ordförande, Polisförbundet
 • Ted Eriksson, polis, Polismyndigheten
 • Bengt Ivarsson, expert i Blåljusutredningen
 • Ulf Johansson, regionpolischef Stockholm och Gotland, Polismyndigheten
 • Cecilia Garme, moderator

En bra polis för allas trygghet – i samtid och framtid

Att komma till rätta med den stora polisbristen och öka människors trygghet är en stor samhällsutmaning och en av de viktigaste politiska frågorna. I dag finns en bred politisk samsyn om det akuta behovet av fler poliser och mer ekonomiska resurser till Polismyndigheten. Men hur får vi fler poliser att vilja stanna i yrket och hur löser vi polisbristen på både kort och lång sikt?
Och hur ser vi till att Sveriges poliskår får de kompetenser som krävs för att möta dagens och morgondagens brottslighet samtidigt som vi stärker det brottsförebyggande arbetet?

Medverkande

 • Lena Nitz, förbundsordförande, Polisförbundet
 • Tomas Tobé, rättspolitisk talesperson, Moderaterna
 • Anders Ygeman, gruppledare, Socialdemokraterna
 • Anders Thornberg, Rikspolischef (sista 15 minuterna) 

Andra seminarier som vi deltar i:

Medborgare 2030 – om medborgarskap och engagemang i en ny tid

Brottet blåljussabotage, ny lagstiftning, men räcker det?

Så ska Sveriges största myndighetsrekrytering gå till

Polisförbundets tält

Polis i två minuter

I vårt tält kan du testa VR-filmen Polis i två minuter. Den ger dig en snabb inblick i några av de svåra situationer som Sveriges poliser möter. 

Vi frågar ut politiker 

Välkomna på politikerutfrågningar med samtliga riksdagspartier i Polisförbundets tält. Polisförbundets ordförande Lena Nitz och Sveriges rikspolischef Anders Thornberg inleder veckans utfrågningar med att ge sin bild.

Lena Nitz, ordförande Polisförbundet

Anders Thornberg, rikspolischef

Tomas Tobé, Moderaterna

Martin Marmgren, Miljöpartiet 

Linda Snecker, Vänsterpartiet 

Andreas Carlsson, Kristdemokraterna 

Adam Marttinen, Sverigedemokraterna

Roger Haddad, Liberalerna

Johan Hedin, Centerpartiet

Morgan Johansson, Socialdemokraterna