I regeringens budgetproposition avsätts drygt 28,5 miljarder kronor till Polismyndigheten för 2020, en satsning som täcker Polismyndighetens aviserade behov. Även beräkningarna för 2021 visar på en fortsatt ambition att avsätta de pengar Polismyndigheten behöver. Men för 2022 har regeringen enligt beräkningarna bara för avsikt att avsätta knappt 31 miljarder – trots att Polismyndigheten räknat med att man kommer att behöva 32,5 miljarder.

– Det är välkommet att Polismyndigheten får det de krävt för 2020, och lite till, för fortsatt utveckling av verksamheten och uppvärdering av polisyrket. Däremot är det oroande att satsningen inte är tillräckligt långsiktig. Myndigheten ska växa med 10 000 fler polisanställda och verksamheten har stora utvecklingsbehov, säger Lena Nitz, ordförande i Polisförbundet.

–  Det finns en investeringsskuld då verksamheten under lång tid inte har prioriterats. För att få en polisverksamhet som är anpassad till dagens och morgondagens brottslighet och för ökad trygghet i samhället behövs långsiktiga satsningar.

Gällande anslaget till Säkerhetspolisen anser Polisförbundet att myndigheten borde ges ett större anslag än det regeringen nu aviserat för 2020. Anledningen är den säkerhetspolitiska situationen i kombination med alla de uppdrag som regeringen gett myndigheten de senaste åren.