Polisförbundet har möjlighet att driva ärenden med hjälp av specialiserade jurister från LO-TCO Rättsskydd i den mån det kan hjälpa medlemmarna att få rätt mot exempelvis Försäkringskassan. Ibland går det inte, men många gånger går det bra. Ett exempel på det kan du se i den här filmen där Leif Östberg, polis i Lund, berättar om hur han med hjälp av Polisförbundet och LO-TCO Rättsskydd fick sin försämrade hörsel erkänd som arbetsskada.

LO-TCO Rättskydds årliga statistik visar att 151 ärenden var under handläggning för olika TCO-förbund under 2019, varav 47 rörde Polisförbundets medlemmar.

Anmäl skador och tillbud

I polisyrket utsätts du för olika typer av risker. Kom ihåg att anmäla allt du råkar ut för. Det gäller även vid mindre dramatiska händelser som att du snubblar under ett ingripande. Symptom och besvär från skadan kan komma senare och då är det bra att det finns dokumenterat.
Så anmäler du arbetsskada eller tillbud