Antalet medlemmar i Polisförbundet ökar. Vid slutet av förra året var vi 25 302 medlemmar, en ökning med tre procent jämfört med året innan.

− Det är glädjande att vi växer och att fler väljer att bli medlemmar hos oss. Det ger oss en starkare röst och större tyngd i våra förhandlingar med Polismyndigheten och i våra politiska kontakter, säger Inga-Kari Fryklund, kanslichef på Polisförbundet.

Anslutningsgraden ligger på 92 procent vilket är högt i jämförelse med andra fackliga organisationer. Det är dock en minskning från 93 procent året innan.

− Även om anslutningsgraden bland poliser fortfarande är hög så kommer det att krävas mer av oss för att säkra framtida rekryteringar. Tillströmningen av nya medlemmar är inget vi kan ta för givet, säger hon.