− Den här enheten kommer ha ett viktigt uppdrag i att göra våra medlemmars och förtroendevaldas röster hörda hos både arbetsgivare och politiker. Målet är att medlemsnöjdheten ökar, säger Polisförbundets kanslichef Gazal Casselborg.

Bakom våra framgångar för högre polislöner ligger en kombination av opinionsbildning, politisk påverkan och förhandlingar med arbetsgivaren. Resultatet är att poliser under de senaste fyra åren haft en snittlöneökning på hela 20 procent.

Höjd nöjdhet och ökad medlemsnytta

Polisförbundets kansli står inför en nystart där vi förändrar våra arbetssätt med målet att vi ska vara till större nytta för ännu flera medlemmar.

− Över 90 procent av alla Sveriges poliser är medlemmar hos oss och vi växer och blir fler. Vi ska då också se till att öka vårt inflytande och göra större skillnad i våra medlemmars jobbvardag, säger Gazal Casselborg.

Sedan den 1 januari har förbundskansliet en ny organisationsstruktur där vi sett behov av några nya roller, bland annat en chef till vår nya enhet för inflytande och yrkesutveckling. Gemensamt för hela kansliet blir en tydligare målstyrning i syfte att öka medlemsnöjdheten.  Det är något som följs upp genom återkommande medlemsundersökningar.

− Mitt uppdrag som kanslichef är att verkställa de beslut som kongressen och förbundsstyrelsen tar. I det ligger att se till så att kansliet är rätt rustade, har rätt kompetens och gör rätt saker som gör skillnad för våra förtroendevalda och medlemmar. Vi har lyssnat på medlemmarna och våra förtroendevalda och utifrån det har jag sett behov av en del förändringar och genomför dessa just nu för att skapa ett kansli som ligger i framkant, säger Gazal Casselborg.