För att undvika missförstånd vill Polismyndigheten och Polisförbundet förtydliga att de nya lönerna i de regionala revisionsförhandlingarna ska sättas i överensstämmelse med 5 §RALS 2020-2023. Av paragrafen följer att löner sätts utifrån ansvar, arbetsuppgifternas svårighetsgrad, och övriga krav som är förenade med arbetsuppgifterna, samt arbetstagarens skicklighet och resultat i förhållande till verksamhetsmålen.

Bedömningsperioden för kriterierna är, som tidigare kommunicerats, i första hand tiden från och med april 2020 till och med mars 2021 (jfr bl.a. 6.4 § andra stycket RALS 2020-2023).

Martina Perzanowska, Polisförbundets förhandlingschef, kommenterar förtydligandet i Avtalsbloggen