Redan ett par dagar efter påskhelgen hade över 100 skadeanmälningar rapporterats in. Om du drabbats och inte anmält det än hittar du mer information här: 
Så anmäler du skador och tillbud

Det är också viktigt att göra anmälan till försäkringsbolag, exempelvis den olycksförsäkring som ingår för dig som är medlem i Polisförbundet.

När skadan skett till följd av ett brott finns också möjlighet att få bidrag från Polisskadestiftelsen.

Så fungerar Polisskadestiftelsen

Polisskadestiftelsens bidrag beslutas en gång om året av en nämnd. Sista ansökningsdag är 1 september, men ansökningar tas emot löpande.
I genomsnitt är bidraget cirka 3000 kr men för omfattande eller allvarliga händelser kan bidraget vara högre. Hur mycket pengar det blir i slutändan beror på stiftelsens avkastning och hur många ansökningar vi får in.

Förra året beviljades 66 ansökningar och stiftelsen betalade ut sammanlagt 360 000 kronor. Ovanligt många ansökningar kom in förra året. En anledning var att stiftelsen fick mycket uppmärksamhet efter att en polis skjutits till döds i tjänsten. Efter den händelsen sommaren 2021 var det också många som ville bidra med pengar.

Om du vill bidra
Om du vill bidra till stiftelsen så kan du swisha din gåva till 123 455 95 97 eller skicka ditt bidrag till postgirokonto 169 185 7-5.

Om du vill söka
Börja med att ladda ner ansökningsblanketten.
Beskriv skadan/sjukdomen eller hur din situation ser ut. Beskriv händelseförloppet och berätta hur skadan uppstod, exempelvis om det skedde under pressade förhållanden. Eventuell sjukskrivningstid och kvarstående men.

Händelser som du kan få bidrag för
Du kan få bidrag om du blir skadad i tjänsten och händelsen är riktad mot dig som polis. Det kan till exempel vara:
• När du gör ett ingripande och får en avsiktligt riktad spark av personen du griper.
• Om du blir biten av en person som misstänks bära på en blodsmitta.

Händelser som du inte får bidrag för
Du får inte bidrag från stiftelsen om du skadar dig i tjänsten, men där skadan inte uppstått genom brottslig gärning. Det kan till exempel vara:
• Om du kliver ur bilen för att springa efter några personer och då snubblar och skadar foten.
• Om du tillsammans med en kollega håller fast en stökig person och då av misstag blir träffad med ett slag av kollegan.

Stiftelsen har en egen webbplats: polisskadestiftelsen.se