En kvinnlig polisstuderande som blivit avskild från sin utbildning får nu återgå till sina studier och får tillbaka sin säkerhetsklass. Polisstudenten hade endast några veckor kvar till examen när hon blev kallad till extra säkerhetssamtal. Under samtalet ställde säkerhetsavdelningen frågor om hennes uteliv och hennes klädsel med mera. Hon blev också tillsagd att inte gå ut på krogen, att fundera över sin klädsel och att inte dricka alkohol.

Man beslutade efter samtalet att dra in hennes säkerhetsklass och hon avskildes från utbildningen.

– Vår uppfattning är att hon stigmatiserats och diskriminerats på grund av kön. Det här är frågor som en manlig student sannolikt aldrig hade fått, säger Jonas Wiberg, förbundsjurist på Polisförbundet.

Polisförbundet överklagade till Polismyndighetens personalansvarsnämnd och påkallade även en tvisteförhandling för diskriminering på grund av kön.

Polismyndigheten har nu meddelat att säkerhetsavdelningen gjort en ny bedömning och att studenten får tillbaka sin säkerhetsklass och att hon därmed kan återgå till studierna. Studenten kommer nu att få en enskild plan för att ta igen förlorade studier.

–  En orättvis behandling har vänts till en rättvis behandling. Det är alltid glädjande när vi kan konstatera att vårt arbete ger resultat men det här fallet visar också med all önskvärd tydlighet att mycket återstår att göra i diskrimineringsfrågor och för rättssäkerheten i samband med säkerhetsprövningar, säger Jonas Wiberg.