Efter helgens upplopp vet vi att många av våra medlemmar har skadats och desto fler har riskerat att skadas. Just nu har det rapporterats in över hundra skadeanmälningar men den siffran kommer med stor sannolikhet att stiga.Vi vet också sedan tidigare att långtifrån alla skador anmäls. Därför vill vi här berätta om hur du gör en skade- eller tillbudsanmälan.

Om du har skadats eller om du har frågor så ta kontakt med din lokala skyddsombudsorganisation eller använd vårt webbformulär så ser vi till att din fråga når rätt person.

Anmäl alla tillbud och skador

− Det är viktigt att din anmälan, tillbud eller arbetsskada, utreds noga, säger Patrik Danielsson, nationellt huvudskyddsombud. Dels för att du ska få information om hur skaderegleringen fungerar, dels för att vi ska använda dina erfarenheter i arbetet med att förebygga arbetsskador. Utredningen ska genomföras gemensamt av dig, din chef och skyddsombud, 

Så anmäler du ett tillbud

  • Tillbud ska återge en händelse som kunde ha lett till arbetsskada eller ohälsa, d.v.s.  begreppet "Oj, vad nära att det hände!"
  • Beskriv sakligt vad som faktiskt var på väg att hända som kunde ha lett fram till en arbetsskada eller ohälsa. Som exempel att någon kastat en gatsten riktad mot dig eller någon i gruppen men gatstenen missat med minsta marginal. 
  •  Tillbudsanmälan kan skrivas i grupp om alla omfattas av samma händelse.

Så anmäler du en arbetsskada

  • Arbetsskador ska återge händelse som faktiskt har lett till en arbetsskada eller ohälsa, d.v.s. begreppet "Aj, det hände faktiskt!"
  • Beskriv sakligt vad som gjorde att du blev skadad. Exempelvis att någon kastat en gatsten som träffat dig någonstans på kroppen med kraftig smärta som följd eller som orsakat en värre skada som exempelvis benbrott. Även psykisk påfrestning som orsakar att du känner stark stress och kanske även fruktar för ditt liv, dvs något som leder fram till en ohälsa hos dig. 
  • Var noga med att beskriva just din situation. Kopiera inte någon annans anmälan eftersom det kan ha en betydelse för hur just en eventuell skadeersättning utfaller för just din situation. 
  • Skriv anmälan som innefattar den händelse som har skett under en viss tidsperiod och på en viss plats. Den anmälan kan innehålla flera skadetillfällen men alla är begränsade till just den insatsen. Har du bytt insatsområdet till en helt annan ort och under annan tid så skriv en ny anmälan om du råkar ut för en skada även där. Det viktiga är att den skada som du råkar ut för finns dokumenterad. 
  • Olycksfallsförsäkring ingår i ditt medlemskap i Polisförbundet, så glöm inte att göra en anmälan även där. Behöver du hjälp så ta kontakt med försäkringsansvarig i din förbundsregionsstyrelse eller med Polisförbundet Försäkring.

Läs mer om hur du anmäler en arbetsskada eller ett tillbud under Råd och stöd. 

Riktlinjer
På Intrapolis finns Polismyndighetens riktlinjer för hantering av arbetsskador och tillbud i Lisa-systemet, PM 2015:12.