Den frivilliga sjuk- och diagnosförsäkringen kostar nu lite mindre per månad för alla åldersgrupper och det gör även livförsäkringen för dem som ännu inte hunnit fylla 40.

− Med tanke på alla kostnadsökningar är vi glada att vi just i år har kunnat sänka premierna där det varit möjligt, säger Martina Mårtensson, försäkringsansvarig på Polisförbundets kansli.

Samtidigt höjs ersättningarna från de försäkringar som är kopplade till prisbasbeloppet. På grund av den höga inflationen har prisbasbeloppet höjts från 48 300 kronor i fjol till 52 500 kronor i år.

Allt som rör dina medlemsförsäkringar hittar du här.