Idag har parterna inom Polismyndigheten enats om att senarelägga beslutet för semesterplaneringen för perioden 1 maj – 15 december till den 16 april 2020. (Enligt gällande kollektivavtal ska semestern beslutas senast den 31 mars 2020.)

Syftet med senareläggningen är att vinna tid för att säkerställa polisens samhällsuppdrag med anledning av coronapandemin. 

 Jag förstår att det här kan ställa till det för många inför semesterplaneringen men vi är inne i ett exceptionellt läge nu och Polismyndigheten behöver därför längre tid för att planera inför sommarsemestern. Vi följer utvecklingen noga och kommer att ha fortsatta förhandlingar med arbetsgivaren i den här frågan, säger Niklas Simson, Polisförbundets förhandlingschef. 

Förhandlingar angående fastställandet av semesterlistorna pågår även med Säkerhetspolisen men har i nuläget inte avslutats.