− Tack vare vårt skyddsstopp och våra fortsatta krav på Polismyndigheten har vi nu utvecklat hörselskydden och fått fram en bra produkt som kan skydda poliser i deras utsatta arbete. Nu tar hörselskydden både bort farligt buller och gör det möjligt för poliserna att prata med varandra under en pågående insats, säger Patrik Danielsson som är nationellt huvudskyddsombud på Polisförbundet.

Frågan om de bristande hörselskydden för poliser har varit en lång följetång där Arbetsmiljöverket fått gå in vid ett flertal tillfällen. Det var i slutet av 2015 som Polisförbundet kopplade in Arbetsmiljöverket för att minska risken för bullerskador. Sedan dess har återkommande inspektioner gjorts och Arbetsmiljöverket har ställt krav på flera åtgärder på bland annat bullermätningar.

Tester har genomförts på bland ingripandepoliser, hundförare, MC-förare och bland poliser som tjänstgjorde vid evenemang. Dessa tester gav stöd för Polisförbundets uppfattning att poliser i vissa funktioner ska ha tillgång till aktiva hörselskydd eftersom de utsätts för skadligt buller.

De nya hörselskydd som erbjöds höll inte tillräcklig god kvalitet – bland annat kunde poliserna inte tala med varandra, vilket är helt oacceptabelt under en insats.

Efter ett antal anmälningar av hörselskydden begärde Patrik Danielsson åtgärder enligt arbetsmiljölagen (6 kap 6a§). Den handlingsplan som då togs fram var inte tillräckligt bra, vilket gjorde att Patrik Danielsson fick gå in med ett nationellt skyddsstopp. Arbetsgivaren överklagade till Arbetsmiljöverket som efter inspektion fastställde skyddsstoppet.

− Att vi nu har ett hörselskydd som går att använda under tjänst och som skyddar mot bullerskador är naturligtvis välkommet. Men att det har dröjt så här länge är ytterst anmärkningsvärt, säger Patrik Danielsson.

Byt ut bristande hörselskydd

Den tidigare versionen av hörselskyddet Invisio ska inte användas i fortsättningen utan ska snarast bytas ut till den senaste versionen med uppdaterad mjukvara.