Novus har frågat 1043 personer i vilken utsträckning de anser att Polisen bör få mer eller mindre resurser än i dag. Hela 84 procent tycker att Polisen ska få mer resurser. När de svarande fick välja tre områden som bör få mer resurser än i dag var det bara vården som fick större stöd än Polis/lag och ordning.

Polisförbundets ordförande Lena Nitz uppmanar nu regeringen att lyssna på allmänheten och säkra fortsatta satsningar på Polisen.

– Sparas det in på polisen nu kommer det att medföra ännu större samhällskostnader på sikt – kostnader som kan räknas i pengar, men framförallt i lidande. Jag förväntar mig därför Magdalena Andersson att när hon i dag presenterar förutsättningarna för 2021 års budget signalerar att polissatsningarna kommer att fortsätta, säger Lena Nitz

Fakta: Polisförbundets undersökning

Vilka tre områden tycker du ska få mer resurser än i dag?

Vården: 73 procent.
Polis/lag och ordning: 46 procent.
Skolan: 42 procent.

Anser du att polisen bör få mer eller mindre resurser än i dag?

Mer: 84 procent.
Varken mer eller mindre: 10 procent.
Mindre: 1 procent.
Vet inte: 5 procent.

Undersökningen genomfördes av Novus på uppdrag av Polisförbundet perioden 28 maj-4 juni och hade 1043 svarande.