I Novus-undersökningen fick också unga vuxna frågan om vad som skulle få dem att vilja bli polis. Majoriteten, 33 procent, svarade högre lön, 23 procent stärkt personlig säkerhet och 21 procent höjd status och respekt för yrket.

– Med tanke på att poliskåren ska växa med ytterligare 5000 poliser till 2024 är det oerhört viktigt att polisutbildningen fyller alla platser, säger Lena Nitz, Polisförbundets ordförande. Här måste regeringen ta ett krafttag. Det finns ingen genväg. Man måste satsa mer på kårens utveckling, bättre löner och bättre villkor.

2019 lyfte Morgan Johanson att antalet polisstudenter behövde växa och bli hela 2000 antagna per år om målet om 10 000 fler polisanställda skulle nås. Den prognosen har kraftigt påverkats av att alla platser på utbildningen inte fylls - ytterligare omkring 1500 studenter borde i så fall ha befunnit sig på utbildningen sedan Morgan Johanssons uttalande.

Det är många som idag söker till utbildningen men ändå fyller inte polisutbildningen alla platser. Lena Nitz menar att det beror på att många i nuläget inte klarar av kraven.

– Många är intresserade och vi måste ta tillvara på det och locka till oss de som uppfyller kraven.