Polismyndigheten har nu beslutat om rutiner för alkoholutandningsprov. Med anledning av det upphävs det skyddsstopp som utfärdades 2020-03-10 gällande systematiska LAU-kontroller.

Riskgrupper

En polis som tillhör en riskgrupp ska tillsvidare inte genomföra alkoholutandningsprov.

Riskgrupper som har definierats är den som:

  • har en kronisk hjärt- eller lungsjukdom
  •  har andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft eller sekretstagnation
  • har kronisk lever- eller njursvikt
  • har diabetes mellitus
  • har ett tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling
  • är över 65 år
  • är gravid efter graviditetsvecka 16

Bakgrund

Det var Polisförbundets nationella samordnande huvudskyddsombud Patrik Danielsson som införde ett nationellt skyddsstopp för rutinmässig användning av alkoholutandningsprov vid systematiska trafikkontroller.

Bakgrunden till beslutet är den rådande situationen med risk för covid-19 där personer i riskgrupper kan bli mycket svårt sjuka eller dö.