Vabba på heltid eller delar av dagen

Du kan få ersättning för vård av barn, så kallad vab, om du stannar hemma från jobbet för att ta hand om sjuka barn. Du och den andra föräldern kan få vab-ersättning för max 120 dagar per år och barn.

När du vabbar är tanken att du inte samtidigt ska jobba hemifrån. Du har alltså ingen skyldighet att till exempel ta emot samtal eller läsa jobbmejl. Däremot är det fullt möjligt att någon gång vabba delar av arbetsdagen för att få ihop livspusslet. Du kan vabba 75 procent, 50 procent, 25 procent och 12,5 procent av en dag.

Du kan också dela på vabbtiden eller överlåta åt någon annan att vabba. Mer om det kan du läsa om på Försäkringskassans webbplats

Du kan få vab-ersättning

  • från det att barnet är 8 månader, till och med dagen innan barnet fyller 12 år. (I undantagsfall kan du också vabba för barn som fyllt 12 år men inte 16 år.) 
  • om du är hemma med barnet eller följer med till läkare, barnavårdscentral, tandläkare, barn- och ungdomspsykiatri.
  • om du är hemma med barnet för att den ordinarie vårdaren är sjuk.
  • om du deltar i en kurs som ordnas av en sjukvårdshuvudman för att du ska lära dig att sköta ditt barn.
  • om barnet bor i Sverige eller inom EU/EES eller Schweiz.

Skyddad identitet

Om du eller ditt barn har skyddad identitet kan du inte ansöka via Försäkringskassans webb eftersom det kräver inloggning med personnummer. Försäkringskassan kan istället skicka en blankett till dig.