Valberedningens förslag till ny styrelse för perioden 2018-2022

Förbundsordförande:     

Lena Nitz, Region Stockholm

1:e vice ordförande:        

Tomas Stjernfeldt, Region Syd

2:e vice ordförande:        

Anna Nellberg, Region Mitt

Ledamöter:

Patrik Danielsson, Region Bergslagen

Mats Hjelmgren, Region Nationella Avdelningar

Stefan Eklund, Region Stockholm

Sophia Willander, Region Syd

Mikael Sjöstedt, Säkerhetspolisen

Mats Lundberg, Region Väst

Anna Ramsten, Region Mitt

Christian Bjerne, Region Öst

Valberedningens motivering

I sin motivering till ny styrelse skriver valberedningen bland annat:

Valberedningen har med sitt förslag försökt skapa det bästa laget som under de kommande fyra åren ska leda Polisförbundet in i framtiden. I alla våra moment med bl.a. intervjuer, samtal, enkäter och interna diskussioner har vi sökt efter en kombination av individuella egenskaper, facklig kompetens, regional förankring och främst förmågan att tillsammans med andra utveckla och skapa konstruktiva lösningar på svåra utmaningar. 

Förslaget från valberedningen innebär en viss rockad i såväl presidiet som i den övriga styrelsen. Vi är övertygade om att denna förändring är nödvändig för att kunna möta de utmaningar som ligger framför Polisförbundet på både kort och lång sikt.